Bestyrelsen
Information
Kontakt
Gårdlaug
Arkiv
Webmail
 
2016 - december
2015 - december
2015 - september
2015 - februar
2014 - december
2014 - okotber
2014 - juli
2014 - april
2013 - december
2013 - september
2013 - juni
2012 - december
2012 - september
2011 - december
2011 - oktober
2011 - maj
2010 - december
2010 - oktober
2010 - juni
2010 - marts
2010 - januar
2009 - december
2009 - november
2009 - oktober
2009 - september
Medlemmer
Møder
Referater
Altaner
Gårdsanering
Forskelle i boligafgift
Vandmålere
Generalforsamlinger
Beboerhøringer
Økonomiudvalg
Statusdokument
Forslag til gen.fors.
Beskrivelse af forslag
Plan tegning
Skitse 1
skitse 2
Skitse 3
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Nyhedsbrev 08/2009
Låneoplysninger
FAQ om låneomlægning
Statusdokument
Tegning Gård 1
Tegning Gård 2
Tegning Gård 3
Tegning Gård 5
Tegning Gård 6
Tegning Gård 8
Ref. 20/2-07
Plan pr. 20/2-07
Afrapportering
Kommissorium
Plan for arbejdet
Resumé fra Nykredit-temaaften
Præsentation fra Nykredit temaaften
Rapport april 2017
Vedtægter
Husorden
Husorden – altaner
Fremleje
Kælderleje
Alkoholpolitik
Beboerlokale
Vent. & emhætter
Bekæmpelse af møl
Festudvalget
Salg af lejlighed
Byggeri i lejligheden
Vaskeriet
TV
Telefoni
Reklamer, nej tak
Energimærke
Tilstandsrapport
De små gårde
Belåning og risiko
Leverandøradgang
Vedligeholdelse af altan
Rensning af ventil
Dørtelefon
Dyrehold
Stop indbrud
Bestyrelsen
Boligkontoret
Ejendomsadministrationen
Netværks-support
Gårdlaug
Festudvalget
Web
Skydebane Vest
Skydebane Øst
Billeder.
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
Gadefest 2007
Julefest 2007
BM. Jan. 2000
BM. Apr. 2000
BM. Sep. 2000
EOGF. 2/10-2000
BM. Nov. 2000
BM. Apr. 2001
OGF. 7/5-2001
OGF. 22/4-2002
EOGF. 22/7-2002
BM. Sep. 2002
BM. Jan. 2003
EOGF 20/1-2003
BM. Feb. 2003
BM. Mar. 2003
BM. Apr. 2003
OGF. 28/4-2003
BM. Maj. 2003
BM. Jun. 2003
BM. Okt. 2003
BM. Nov. 2003
BM. Dec. 2003
BM. Jan. 2004
BM. Feb. 2004
BM. Mar. 2004
BM. Apr. 2004
OGF. 26/4-2004 Beretning
OGF. 26/4-2004 Referat
OGF. 26/4-2004 Regnskab
BM. Maj. 2004
BM. Jun. 2004
BM. Sep. 2004
BM. Okt. 2004
BM. Nov. 2004
BM. Jan. 2005
BM. Feb. 2005
BM. Mar. 2005
BM. Apr. 2005
OGF. 18/4-2005 Beretning
OGF. 18/4-2005 Referat
OGF. 18/4-2005 Regnskab
BM. Maj. 2005
EOGF. Jun. 2005
EOGF. Aug. 2005
BM. Aug. 2005
BM. Sep. 2005
BM. Nov. 2005
BM. Jan. 2006
BM. Feb. 2006
BM. Mar. 2006
OGF. 1/5-2006 Referat
OGF. 1/5-2006 Budget
BM. Maj-Jun. 2006
BM. Aug. 2006
BM. Sep. 2006
BM. Okt. 2006
BM. Nov. 2006
BM. Dec. 2006
BM. Jan. 2007
BM. Feb. 2007
BM. Mar. 2007
OGF 16/4-2007 Beretning
OGF 16/4-2007 Referat
OGF 16/4-2007 Regnskab
BM. Apr. og Maj 2007
BM. Jun. 2007
BM. Nov. 2007
BM. Dec. 2007
OGF 7/4-2008 Beretning
OGF 7/4-2008 Referat
OGF 7/4-2008 Regnskab
GF - Referat
GF - Beretning
GF - Regnskab og budget

Skraldesug på vestsiden i stykker

Af bologkontoret, 12. ferbruar 2019

Skraldesuget på vestsiden (lige numre) er i stykker. Beboere på vestsiden skal derfor i stedet bruge de containere, der er opstillet i gårdene. Skraldesuget bliver repareret i næste uge og vil derefter kunne bruges igen.

Kontakt vicevært eller boligkontor hvis du oplever problemer med containerne.

Ny driftsleder

Af bestyrelsen, 4. december 2018

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Line Selmer Friborg per 1. januar 2019 tiltræder stillingen som driftsleder i AB Skydebanen. Driftslederen i AB Skydebanen har en bred vifte af opgaver, som både retter sig mod administration, økonomi, gadens tekniske drift samt ledelse. Driftslederen har ansvaret for foreningens ansatte (vicevært og gartner), er foreningens bindeled til administrationen, varetager boligkontorets mails og træffetider og ikke mindst support for bestyrelsen. Line vil fremover bemande boligkontoret i en fuldtidsstilling.

Nortecs vaskeriapp

Af bestyrelsen, 4. december 2018

Der har gennem længere tid været problemer med visningen af vaskemaskiner i brug på hjemmeside og app. Nortecs tekniske chef oplyser, at det skyldes, at kravene i den nye persondatalov nødvendiggjorde en opdatering, som er vanskelig at få til at fungere med et gammelt system som vores. Vi har omsider en god dialog med Nortec og håber, de kan finde en løsning snarest.

Ventilationsrens

Af bestyrelsen, 4. december 2018

BS Aircondition har varslet besøg i de lejligheder, de endnu ikke har fået adgang til. Vi afventer herefter slutrapport. Vi har oplevet en del problemer med indregulering af udsugningen efterfølgende og iværksætter en opfølgning. Giv besked til boligkontoret, hvis du oplever problemer med udsugningen.

Renoveringsprojekt går i gang

Af bestyrelsen, 14. november 2018

Den store igangværende entreprise med maling af vinduer og udskiftning af skrå- og tagvinduer skrider i det store og hele frem som planlagt med de aftalte merarbejder. Som omtalt på den ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober 2018 har det trukket ud med at få byggetilladelse til den del af entreprisen, der kræver tilladelse. Dette er heldigvis en lille del af den samlede entreprise. Maling af vinduer, udbedring og filtsning af gesimser, reparation af tagrender, facadereparationer, udskiftning af ødelagte tagsten, udskiftning af tagvinduer og udskiftning af store utætte Veluxvinduer til nye kræver ikke byggetilladelse og fortsætter derfor som planlagt.

Læs mere om projektet...

Vedligeholdelsesprojekt og stillads

Af bestyrelsen, 6. september 2018

En god del af vores bygning er nu pakket ind og arbejdet er i fuld gang. Vi beder alle om ikke at stille cykler og andet op af stilladset. Det besværliggør arbejdet væsentligt. Vi beder også alle om at respektere afspærringerne. Bed håndværkerne om assistance, hvis I har brug for at krydse afspærringen. Stilladset fylder og er temmelig irriterende, men er desværre et nødvendigt onde. Husk at jo mere arbejdsfred de får, des hurtigere er de væk igen.

Problem med vaskerioversigten

Af bestyrelsen, 6. september 2018

Det er i øjeblikket ikke muligt, at se om vaskemaskinerne er i brug - de står alle som ledige eller færdige. Tørretumblerne er nummereret forkert, men man kan se, om de er i gang (10=11 osv.) Oprettelse som ny bruger kan være udfordrende. I nogle tilfælde skal der foranstilles et 0 eller et 1-tal foran kortnummeret i forbindelse med oprettelsen - eksempelvis 1 460xxxx002. Det er utilfredsstillende, men er indtil videre den eneste vej ind i systemet.

Vores vaskerileverandør, Nortec, er kontaktet flere gange og de arbejder på problemet, som forhåbentligt kan blive løst i løbet af næste uge.

AB Skydebanen overtager renhold af fortove og stikgader

Af bestyrelsen, 29. maj 2018

Vi har fået mulighed for at overtage renhold af fortov og stikgaderne fra kommunen frem til udgangen af 2020. Det er vi rigtig glade for og forventer, at vi med ordningen kan gøre det billigere og bedre. Vi er ved at finde den rette bemanding til opgaven, så vi kan komme godt fra start den 1. juni 2018.

Hent nye bioposer på boligkontoret

Af boligkontoret, 8. februar 2018

Vi har bestilt en stak bioposer til foreningen, så kig forbi boligkontoret til en lokal bio-oplevelse.

Du kan også bestille nye bioposer via Københavns Kommune...

Justering af andelsværdien på grund af renteswap

Af Sven Westergaards Ejendomsadministration, 10. juni 2015

Nedslag i andelsværdien på grund af renteswap

Der skal ikke pt. ske nedslag i andelsværdien på grund af ændringer i renteswappen – husk dog altid at tjekke hjemmesiden eller kontakt foreningens administrator for eventuelle ændringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld dig AB Skydebanens elektroniske nyhedsbrev og få nyhederne serveret i din indbakke.

Boligkontoret

Boligkontoret har åbent

Mandag:08.00-09.00
Tirsdag:08.00-09.00
Onsdag:Lukket
Torsdag:08.00-09.00
Fredag:Lukket

E-mail: kontor@skydebanen.dk
Telefon: 3696 3000

Andre kontakter...

Bestyrelsen

Se hvornår bestyrelsen kan træffes...

E-mail: bestyrelsen@skydebanen.dk

Vaskeriet

oversigt
Åbningstider, priser og status...