Nyhedsbreve
Bestyrelsen
Information
Kontakt
Gårdlaug
Arkiv
 
2015 - december
2015 - september
2015 - februar
2014 - december
2014 - okotber
2014 - juli
2014 - april
2013 - december
2013 - september
2013 - juni
2012 - december
2012 - september
2011 - december
2011 - oktober
2011 - maj
2010 - december
2010 - oktober
2010 - juni
2010 - marts
2010 - januar
2009 - december
2009 - november
2009 - oktober
2009 - september
Medlemmer
Referater
Altaner
Gårdsanering
Forskelle i boligafgift
Vandmålere
Generalforsamlinger
Statusdokument
Forslag til gen.fors.
Beskrivelse af forslag
Plan tegning
Skitse 1
skitse 2
Skitse 3
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Nyhedsbrev 08/2009
Låneoplysninger
Statusdokument
Tegning Gård 1
Tegning Gård 2
Tegning Gård 3
Tegning Gård 5
Tegning Gård 6
Tegning Gård 8
Ref. 20/2-07
Plan pr. 20/2-07
Afrapportering
Vedtægter
Husorden
Husorden – altaner
Fremleje
Kælderleje
Alkoholpolitik
Beboerlokale
Vent. & emhætter
Bekæmpelse af møl
Festudvalget
Salg af lejlighed
Byggeri i lejligheden
Vaskeriet
Telefoni
Reklamer, nej tak
Energimærke
De små gårde
Belåning og risiko
Leverandøreradgang
Vedligeholdelse af altan
Rensning af ventil
Dørtelefon
Dyrehold
Kontakt
Skydebane Vest
Skydebane Øst
Billeder.
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
Gadefest 2007
Julefest 2007
BM. Jan. 2000
BM. Apr. 2000
BM. Sep. 2000
EOGF. 2/10-2000
BM. Nov. 2000
BM. Apr. 2001
OGF. 7/5-2001
OGF. 22/4-2002
EOGF. 22/7-2002
BM. Sep. 2002
BM. Jan. 2003
EOGF 20/1-2003
BM. Feb. 2003
BM. Mar. 2003
BM. Apr. 2003
OGF. 28/4-2003
BM. Maj. 2003
BM. Jun. 2003
BM. Okt. 2003
BM. Nov. 2003
BM. Dec. 2003
BM. Jan. 2004
BM. Feb. 2004
BM. Mar. 2004
BM. Apr. 2004
OGF. 26/4-2004 Beretning
OGF. 26/4-2004 Referat
OGF. 26/4-2004 Regnskab
BM. Maj. 2004
BM. Jun. 2004
BM. Sep. 2004
BM. Okt. 2004
BM. Nov. 2004
BM. Jan. 2005
BM. Feb. 2005
BM. Mar. 2005
BM. Apr. 2005
OGF. 18/4-2005 Beretning
OGF. 18/4-2005 Referat
OGF. 18/4-2005 Regnskab
BM. Maj. 2005
EOGF. Jun. 2005
EOGF. Aug. 2005
BM. Aug. 2005
BM. Sep. 2005
BM. Nov. 2005
BM. Jan. 2006
BM. Feb. 2006
BM. Mar. 2006
OGF. 1/5-2006 Referat
OGF. 1/5-2006 Budget
BM. Maj-Jun. 2006
BM. Aug. 2006
BM. Sep. 2006
BM. Okt. 2006
BM. Nov. 2006
BM. Dec. 2006
BM. Jan. 2007
BM. Feb. 2007
BM. Mar. 2007
OGF 16/4-2007 Beretning
OGF 16/4-2007 Referat
OGF 16/4-2007 Regnskab
BM. Apr. og Maj 2007
BM. Jun. 2007
BM. Nov. 2007
BM. Dec. 2007
OGF 7/4-2008 Beretning
OGF 7/4-2008 Referat
OGF 7/4-2008 Regnskab
GF - Referat
GF - Beretning
GF - Regnskab og budget

Vejen lukkes midlertidigt ud for Sønder Boulevard 16-28

Af boligkontoret, 5. september 2016

Fra mandag den 5. september og ca. 8 uger frem udvider vi byggepladsen midlertidigt ud mod facaderne langs Sønder Boulevard 16-28 (strækningen mellem Absalonsgade og Skydebanegade).

Vi inddrager kørebanen til arbejdsplads, og det betyder, at Sønder Boulevard mellem Absalonsgade og Skydebanegade vil være midlertidigt lukket for kørende trafik. Biler fra Sønder Boulevard skal dreje til højre ad Absalonsgade, som bliver ensrettet fra Sønder Boulevard op mod Istedgade. Der vil fortsat være passage for cykler og gående.

Læs opslag fra Metroselskabet...

Fremtidig måling og styring på varmecentralerne

Af bestyrelsen, 12. august 2016

Ustabil varmeforsyning

Bestyrelsen har sammen med foreningens energirådgiver arbejdet med at klarlægge, hvordan vi fremover optimerer vores energiforbrug og sikrer korrekt fremløbstemperatur på det varme vand.

Med til denne vurdering hører såvel etablerings- og driftsøkonomien i det anbefalede fremtidige set-up, og herunder anvendelse af foreningens egne ressourcer. Vi afrapporterer her konklusionerne fra arbejdet og herunder energirådgiverens indstilling om valg af ny styring på varmecentralerne.

Bestyrelsen mødes med energirådgiveren på første ordinære bestyrelsesmøde efter ferien, den 5. september 2016, hvor emnet er på dagsordenen. Har du spørgsmål, overvejelser, ideer el. lignende, der kan stille overvejelser og valg på dette område mere sikkert, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt i givet fald bestyrelsen, så vi kan inddrage dit input i drøftelserne.

Den samlede rapport inkl. økonomi er fremlagt på Boligkontoret og kan tilgås der i træffetiden (budgetter m.v. offentliggøres ikke af hensyn til foreningens forhandlingsposition her i tilbudsfasen).

Beslutningen om en adskilt eller samlet implementering i henholdsvis øst- og vestsiden afhænger bl.a. af de indkomne tilbud, hvorfor denne del af den samlede beslutning afventer evaluering af tilbuddene.

Læs Afklaringsrapport vedr. styring af varmecentraler...

Du har nu mulighed for at fravælge grundpakken fra YouSee

Af bestyrelsen, 18. juli 2016

En ny lov betyder, at det fra 1. juli 2016 er muligt at fravælge tv-grundpakken fra YouSee. Hidtil har AB Skydebanen haft en aftale med YouSee om, at alle lejligheder som minimum har haft YouSees grundpakke, men det gælder ikke længere.

Ønsker du ikke længere at modtage grundpakken fra YouSee, skal du skrive til vores administrator, Rikke Pedersen hos Swen Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, på e-mailadressen rp@swe.dk med emnet ”Framelding tv-grundpakke, <din adresse>”.

Det koster ikke noget at afmelde grundpakken, men du skal være opmærksom på, at YouSee tager et gebyr for en eventuel senere gentilmelding på adressen.

Loven giver ikke adgang til frit valg af tv-leverandør, men frit fravalg af tv. Det skyldes, at det ikke er teknisk muligt at have flere udbydere på det samme antenneanlæg. Ønsker du en anden tv-udbyder end YouSee, skal det derfor være en udbyder, som leverer via luften som DR og Boxer, eller via internettet som fx DR og Netflix.

Muligheden for fravalg af kabeltv har ikke indflydelse på din internetleverance fra foreningen – her er der fortsat tale om kollektiv tilslutning. Vi planlægger at udskifte foreningens netværksinstallation i løbet af efteråret 2016 for at sikre høj forsyningssikkerhed og kapacitet.

Oppolering af trappeopgangene

Af bestyrelsen, 11. juli 2016

Oppolering af trappeopgangene

I august og september måned bliver hovedtrappernes linoleumsgulv oppoleret, så de bliver helt rene og flotte igen. Du får besked når turen kommer til din opgang.

Sørg for at fjerne dørmåtter og sko, så vores gulvmand nemt kan udføre sit arbejde. Vær også opmærksom på at give besked til leverandørerer som fx Aarstiderne, Nemlig, Irma og Osuma, så de kan bruge bagtrappen i stedet.

Resultatet af oppoleringen ødelægges, hvis man går på gulvet, inden det er helt hærdet. Det er derfor vigtigt, at alle kun bruger bagtrappen i perioden, hvor oppoleringen foregår.

Næste års generalforsamling er den 24. april 2017

Af bestyrelsen, 24. maj 2016

Generalforsamling er 
den 24. april 2017

Datoen for den næste ordinære generalforsamling er nu fastlagt. Det bliver den 24. april 2017.

 

Nedslag i andelsværdien på grund af renteswap

Af Sven Westergaards Ejendomsadministration, 10. juni 2015

Nedslag i andelsværdien på grund af renteswap

Renten er steget, så der skal ikke pt. ske nedslag i andelsværdien på grund af ændringer i renteswappen.

Husk dog altid at tjekke hjemmesiden for eventuelle ændringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev Træt af at læse nyhederne fra bestyrelsen i opgangen?
Tilmeld dig AB Skydebanens elektroniske nyhedsbrev og få nyhederne serveret i din indbakke.

Boligkontoret

Boligkontoret har åbent

Mandag:08.00-09.00
Tirsdag:08.00-09.00
Onsdag:Lukket
Torsdag:08.00-09.00
Fredag:08.00-09.00

Boligkontoret har desuden åbent den 1. og 3. mandag i hver måned kl. 16.30-17.30.

E-mail: kontor@skydebanen.dk
Telefon: 3696 3000

Andre kontakter...

Bestyrelsen

Bestyrelsen har træffetid den 1. og 3. mandag i hver måned kl. 16.30-17.30, undtagen juli

Der afholdes bestyrelsesmøde den 1. mandag i hver måned.

E-mail: bestyrelsen@skydebanen.dk

Vaskeriet

oversigt
Åbningstider, priser og status...