Bestyrelsen
Information
Kontakt
Gårdlaug
Arkiv
Webmail
 
2016 - december
2015 - december
2015 - september
2015 - februar
2014 - december
2014 - okotber
2014 - juli
2014 - april
2013 - december
2013 - september
2013 - juni
2012 - december
2012 - september
2011 - december
2011 - oktober
2011 - maj
2010 - december
2010 - oktober
2010 - juni
2010 - marts
2010 - januar
2009 - december
2009 - november
2009 - oktober
2009 - september
Medlemmer
Møder
Altaner
Gårdsanering
Forskelle i boligafgift
Vandmålere
Generalforsamlinger
Beboerhøringer
Økonomiudvalg
Statusdokument
Forslag til gen.fors.
Beskrivelse af forslag
Plan tegning
Skitse 1
skitse 2
Skitse 3
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Nyhedsbrev 08/2009
Låneoplysninger
FAQ om låneomlægning
Statusdokument
Tegning Gård 1
Tegning Gård 2
Tegning Gård 3
Tegning Gård 5
Tegning Gård 6
Tegning Gård 8
Ref. 20/2-07
Plan pr. 20/2-07
Afrapportering
Kommissorium
Plan for arbejdet
Resumé fra Nykredit-temaaften
Præsentation fra Nykredit temaaften
Rapport april 2017
Vedtægter
Husorden
Husorden – altaner
Fremleje
Kælderleje
Alkoholpolitik
Beboerlokale
Vent. & emhætter
Bekæmpelse af møl
Festudvalget
Salg af lejlighed
Byggeri i lejligheden
Vaskeriet
TV
Telefoni
Reklamer, nej tak
Energimærke
Tilstandsrapport
De små gårde
Belåning og risiko
Leverandøradgang
Vedligeholdelse af altan
Rensning af ventil
Dørtelefon
Dyrehold
Stop indbrud
Bestyrelsen
Boligkontoret
Ejendomsadministrationen
Netværks-support
Gårdlaug
Festudvalget
Web
Skydebane Vest
Skydebane Øst
Billeder.
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
Gadefest 2007
Julefest 2007
BM. Jan. 2000
BM. Apr. 2000
BM. Sep. 2000
EOGF. 2/10-2000
BM. Nov. 2000
BM. Apr. 2001
OGF. 7/5-2001
OGF. 22/4-2002
EOGF. 22/7-2002
BM. Sep. 2002
BM. Jan. 2003
EOGF 20/1-2003
BM. Feb. 2003
BM. Mar. 2003
BM. Apr. 2003
OGF. 28/4-2003
BM. Maj. 2003
BM. Jun. 2003
BM. Okt. 2003
BM. Nov. 2003
BM. Dec. 2003
BM. Jan. 2004
BM. Feb. 2004
BM. Mar. 2004
BM. Apr. 2004
OGF. 26/4-2004 Beretning
OGF. 26/4-2004 Referat
OGF. 26/4-2004 Regnskab
BM. Maj. 2004
BM. Jun. 2004
BM. Sep. 2004
BM. Okt. 2004
BM. Nov. 2004
BM. Jan. 2005
BM. Feb. 2005
BM. Mar. 2005
BM. Apr. 2005
OGF. 18/4-2005 Beretning
OGF. 18/4-2005 Referat
OGF. 18/4-2005 Regnskab
BM. Maj. 2005
EOGF. Jun. 2005
EOGF. Aug. 2005
BM. Aug. 2005
BM. Sep. 2005
BM. Nov. 2005
BM. Jan. 2006
BM. Feb. 2006
BM. Mar. 2006
OGF. 1/5-2006 Referat
OGF. 1/5-2006 Budget
BM. Maj-Jun. 2006
BM. Aug. 2006
BM. Sep. 2006
BM. Okt. 2006
BM. Nov. 2006
BM. Dec. 2006
BM. Jan. 2007
BM. Feb. 2007
BM. Mar. 2007
OGF 16/4-2007 Beretning
OGF 16/4-2007 Referat
OGF 16/4-2007 Regnskab
BM. Apr. og Maj 2007
BM. Jun. 2007
BM. Nov. 2007
BM. Dec. 2007
OGF 7/4-2008 Beretning
OGF 7/4-2008 Referat
OGF 7/4-2008 Regnskab
GF - Referat
GF - Beretning
GF - Regnskab og budget

Renoveringsprojekt går i gang

Af bestyrelsen, 14. juli 2018

Det store projekt med renovering af vinduer, facader og udskiftning af tagvinduer vil starte i løbet af sommeren. Du får her en orientering om, hvad du kan forvente. Vi vil løbende sørge for orienteringsskrivelser om status på projektet og hvordan arbejdet skrider frem.

Projektet er opdelt i to etaper: første etape er siden med lige numre (vest) og anden etape er siden med ulige numre (øst). Der er lavet en orientering som vedrører første etape.

Læs orientering om projektet...

Boligkontor og bestyrelse holder sommerferie

Af bestyrelsen, 13. juli 2018

Boligkontoret holder sommerferie den 16-29. juli 2018. Næste kontortid er således 30. juli 2018, kl. 8.00-9.00.

Bestyrelsen holder sommerferie i hele juli. Det er muligt at sende e-mail til bestyrelsen i løbet af juli, men vi kan ikke garantere svar før til august. Næste træffetid med bestyrelsen er 14. august 2018, kl 16.30-17.30.

Dødsfald

Af bestyrelsen, 5. juni 2018

Dødsfald

Det er med beklagelse og chok, at bestyrelsen har modtaget besked om, at vores vicevært Niels døde i går, den 4. juni 2018, kl. 16 ved et hjertetilfælde. Vi er dybt berørte og vil savne Niels. Han var foreningens mand i gaden, kendt og afholdt af mange. Ære være hans minde.

AB Skydebanen overtager renhold af fortove og stikgader

Af bestyrelsen, 29. maj 2018

Vi har fået mulighed for at overtage renhold af fortov og stikgaderne fra kommunen frem til udgangen af 2020. Det er vi rigtig glade for og forventer, at vi med ordningen kan gøre det billigere og bedre. Vi er ved at finde den rette bemanding til opgaven, så vi kan komme godt fra start den 1. juni 2018.

Langtidsbudgettet er tilgængeligt

Af bestyrelsen, 20. april 2018

Generalforsamling den 25. april 2018

AB Skydebanens langtidsbudget kan findes på foreningens hjemmeside her. Både i budgettet for 2018 og dermed også i langtidsbudgettet skiller en budgetpost på 21,2 millioner kroner til vedligeholdelse sig særligt ud. Den store post vedrører maling af samtlige vinduer, dvs. på begge side af gaden og ud mod gaden såvel som ind mod gården. Posten dækker også over udbedring af mindre skader på tagene, når der alligevel er sat stillads op for at kunne male vinduerne.

Der har i tidligere budgetter været afsat 8,25 millioner kroner til maling af vinduerne og udbedring af skader på tagene fordelt over to år. En opdatering af budgettet har dog vist, at det tidligere afsatte beløb ikke har været tilstrækkeligt til at dække alle vinduer, og der er derfor tale om en udvidelse af det oprindelige budget. Samtidig vurderer bestyrelsen, at det vil give de bedst mulige priser at udbyde arbejdet som én entreprise.

Både rådgiver på AB Skydebanens vedligeholdelsesplan (Abildhauge) og Bang & Benfeldt anbefaler at vinduerne males fremfor udskiftes og at de trænger voldsomt.

Den endelige udgift for arbejdet vil vi først kende, når arbejdet har været i udbud. Udgiften bliver finansieret af foreningens arbejdskapital. På generalforsamlingen vil rådgivende ingeniører Bang & Beenfeldt uddybe behov og budgettal.

Se AB Skydebanes langtidsbudget opdateret 2018...

Varmt vand ikke tilstrækkeligt stabilt

Af bestyrelsen, 14. april 2018

I vores forsøg på at forbedre varmtvandssituationen, også i de yderste ender af nettet, har vi fået udskiftet pumpen til varmt brugsvand (i første omgang på øst-siden). Det har hjulpet, men ikke tilstrækkeligt. Der er med andre ord brug for yderligere tiltag. Der er udarbejdet en prioriteret liste over tiltag, som skal rette op på situationen, og de første dele er lagt i budgettet for 2018.

Hent nye bioposer på boligkontoret

Af boligkontoret, 8. februar 2018

Vi har bestilt en stak bioposer til foreningen, så kig forbi boligkontoret til en lokal bio-oplevelse.

Du kan også bestille nye bioposer via Københavns Kommune...

Justering af andelsværdien på grund af renteswap

Af Sven Westergaards Ejendomsadministration, 10. juni 2015

Nedslag i andelsværdien på grund af renteswap

Der skal ikke pt. ske nedslag i andelsværdien på grund af ændringer i renteswappen – husk dog altid at tjekke hjemmesiden eller kontakt foreningens administrator for eventuelle ændringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld dig AB Skydebanens elektroniske nyhedsbrev og få nyhederne serveret i din indbakke.

Boligkontoret

Boligkontoret har åbent

Mandag:08.00-09.00
Tirsdag:08.00-09.00
Onsdag:Lukket
Torsdag:08.00-09.00
Fredag:Lukket

E-mail: kontor@skydebanen.dk
Telefon: 3696 3000

Andre kontakter...

Bestyrelsen

Bestyrelsens træffetider

  • Første tirsdag i ulige uge kl. 16.30–17.30
  • Anden tirsdag i ulige uge kl. 19.00–20.00

Juli undtaget.

Se kalender...

E-mail: bestyrelsen@skydebanen.dk

Vaskeriet

oversigt
Åbningstider, priser og status...