Nyhedsbreve
Bestyrelsen
Information
Kontakt
Gårdlaug
Arkiv
Webmail
2016 - december
2015 - december
2015 - september
2015 - februar
2014 - december
2014 - okotber
2014 - juli
2014 - april
2013 - december
2013 - september
2013 - juni
2012 - december
2012 - september
2011 - december
2011 - oktober
2011 - maj
2010 - december
2010 - oktober
2010 - juni
2010 - marts
2010 - januar
2009 - december
2009 - november
2009 - oktober
2009 - september
Medlemmer
Møder
Altaner
Gårdsanering
Forskelle i boligafgift
Vandmålere
Generalforsamlinger
Beboerhøringer
Økonomiudvalg
Statusdokument
Forslag til gen.fors.
Beskrivelse af forslag
Plan tegning
Skitse 1
skitse 2
Skitse 3
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Nyhedsbrev 08/2009
Låneoplysninger
FAQ om låneomlægning
Statusdokument
Tegning Gård 1
Tegning Gård 2
Tegning Gård 3
Tegning Gård 5
Tegning Gård 6
Tegning Gård 8
Ref. 20/2-07
Plan pr. 20/2-07
Afrapportering
Kommissorium
Plan for arbejdet
Resumé fra Nykredit-temaaften
Præsentation fra Nykredit temaaften
Rapport april 2017
Vedtægter
Husorden
Husorden – altaner
Fremleje
Kælderleje
Alkoholpolitik
Beboerlokale
Vent. & emhætter
Bekæmpelse af møl
Festudvalget
Salg af lejlighed
Byggeri i lejligheden
Vaskeriet
TV
Telefoni
Reklamer, nej tak
Energimærke
De små gårde
Belåning og risiko
Leverandøradgang
Vedligeholdelse af altan
Rensning af ventil
Dørtelefon
Dyrehold
Stop indbrud
Bestyrelsen
Boligkontoret
Ejendomsadministrationen
Netværks-support
Gårdlaug
Festudvalget
Web
Skydebane Vest
Skydebane Øst
Billeder.
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
Gadefest 2007
Julefest 2007
BM. Jan. 2000
BM. Apr. 2000
BM. Sep. 2000
EOGF. 2/10-2000
BM. Nov. 2000
BM. Apr. 2001
OGF. 7/5-2001
OGF. 22/4-2002
EOGF. 22/7-2002
BM. Sep. 2002
BM. Jan. 2003
EOGF 20/1-2003
BM. Feb. 2003
BM. Mar. 2003
BM. Apr. 2003
OGF. 28/4-2003
BM. Maj. 2003
BM. Jun. 2003
BM. Okt. 2003
BM. Nov. 2003
BM. Dec. 2003
BM. Jan. 2004
BM. Feb. 2004
BM. Mar. 2004
BM. Apr. 2004
OGF. 26/4-2004 Beretning
OGF. 26/4-2004 Referat
OGF. 26/4-2004 Regnskab
BM. Maj. 2004
BM. Jun. 2004
BM. Sep. 2004
BM. Okt. 2004
BM. Nov. 2004
BM. Jan. 2005
BM. Feb. 2005
BM. Mar. 2005
BM. Apr. 2005
OGF. 18/4-2005 Beretning
OGF. 18/4-2005 Referat
OGF. 18/4-2005 Regnskab
BM. Maj. 2005
EOGF. Jun. 2005
EOGF. Aug. 2005
BM. Aug. 2005
BM. Sep. 2005
BM. Nov. 2005
BM. Jan. 2006
BM. Feb. 2006
BM. Mar. 2006
OGF. 1/5-2006 Referat
OGF. 1/5-2006 Budget
BM. Maj-Jun. 2006
BM. Aug. 2006
BM. Sep. 2006
BM. Okt. 2006
BM. Nov. 2006
BM. Dec. 2006
BM. Jan. 2007
BM. Feb. 2007
BM. Mar. 2007
OGF 16/4-2007 Beretning
OGF 16/4-2007 Referat
OGF 16/4-2007 Regnskab
BM. Apr. og Maj 2007
BM. Jun. 2007
BM. Nov. 2007
BM. Dec. 2007
OGF 7/4-2008 Beretning
OGF 7/4-2008 Referat
OGF 7/4-2008 Regnskab
GF - Referat
GF - Beretning
GF - Regnskab og budget

Ekstraordinær generalforsamling udsat

Af bestyrelsen, 17. oktober 2017

På grund af de mange detaljer fra høringen m.v. pågår der stadig et arbejde med at få formuleret et solidt og præcist grundlag forud for den ekstraordinære generalforsamling vedrørende flytning til andet lokale, aftenåbent og alkoholbevilling til Sort Kaffe & Vinyl. Det er derfor ikke, som tidligere meddelt, muligt at afholde den ekstraordinære generalforsamling allerede den 24. oktober 2017.

Vi meddeler en ny dato, så snart grundlaget er på plads.

Problemer med varmt brugsvand

Af bestyrelsen, 17. oktober 2018

Problemer med varmt brugsvand

Der er flere stede i foreningen problemer med det varme brugsvand. Meget tyder på, at de ustabile vandtemperaturer skyldes slidte indreguleringsventiler (cir-con). Derfor ser vi nu på en samlet løsning med udskiftning af slidte ventiler.

Vi indgår aftale med en teknisk rådgiver, der går installation igennem og hjælper os med at indhente to eller tre tilbud på opgaven.

Ekstraordinær generalforsamling om flytning af Sort Kaffe & Vinyl

Af bestyrelsen, 6. oktober 2017

På baggrund af de svar som er indkommet fra den skriftlige nabohøring og beboerhøringen den 19. september 2017 har bestyrelsen besluttet at lægge beslutningen om dispensation til, at Sort Kaffe & Vinyl kan flytte til hjørnet af Skydebanegade 4 (hvor Affär i dag ligger) op til gadens beboere bredt via en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen forventer at afholde generalforsamlingen den 24. oktober 2017. Nærmere oplysninger følger.

Den ekstraordinære generalforsamling får kun ét punkt på dagsordenen: Stillingtagen til ansøgning fra Sort Kaffe og Vinyl, hvor de præcise vilkår samtidig præsenteres.Bestyrelsen går nu i forhandling med Sort Kaffe og Vinyl med henblik på at udarbejde et konkret beslutningsoplæg, som den ekstraordinære generalforsamling skal forholde sig til.

Der er fremkommet ønsker om en generalforsamling, der helt overordnet tager stilling til livet i gaden/gadens udtryk, ønsker til erhverv i gaden m.v. Vi bakker op om dette ønske, men kan ikke afvente en sådan generalforsamling førend den konkrete sag af tre grunde: 1) sagen været under behandling meget længe, og vi har pligt til at behandle den færdig af hensyn til de involverede parter, der indtil videre har ventet 6 måneder på en afgørelse. 2) Vi ønsker at overholde de beslutningskriterier, som tidligere er blevet aftalt i arbejdsgruppen. 3) Den konkrete sag vil på nuværende tidspunkt overskygge en generel diskussion af gadens indretning.

Indsigelser til referat fra beboerhøring

Af bestyrelsen, 6. oktober 2017

Bestyrelsen har modtaget en række indsigelser til referatet fra beboerhøringen den 19. september 2017 i forbindelse med at Sort Kaffe og Vinyl ønsker at udvide forretningen og flytte til hjørnet af Skydebanegade 4 (hvor Affär i dag ligger).

Insigelserne kan nu findes sammen med det øvrige materiale i forbindelse med beboerhøringen.

Se referatet fra beboerhøringen og indsigelserne til det...

Container ved Topgenbrug fjernes

Af bestyrelsen, 6. oktober 2017

Bestyrelsen har haft et møde med Topgenbrug og aftalt at tøjcontaineren ved Skydebanegade 2 fjernes – i første omgang indtil januar 2018. Her vil Topgenbrug vurdere om det i væsentlig grad har påvirket modtagelsen af brugbart tøj. Hvis butikken ikke er afhængig af tøjcontaineren, vil den blive fjernet permanent. Tøjcontaineren fjernes fordi den jævnligt gennemrodes og meget tøj derefter efterlades på jorden uden at kunne bruges.

Tøj skal fremover afleveres i butikken i åbningstiden.

Ny begynder arbejdet med nyt datanetværk

Af bestyrelsen, 6. oktober 2017

Arbejdet med at forny AB Skydebanens datanetværk er nu gået i gang. Foreningen har indgået en aftale med El-Strøm ApS om at få trukket nye kabler til alle lejligheder.

Arbejdet er så småt gået i gang kældrene. I begyndelsen af november begynder arbejdet i lejlighederne, hvor håndværkerne trækker nye kabler og monterer nye stik. Det er vigtigt at håndværkerne kan komme ind i alle lejligheder, og alle beboere og erhverv har modtaget en formel varsling om adgangen.

Arbejdet forventes helt færdigt i februar 2018. Der arbejdes ikke i lejlighederne mellem jul og nytår. Arbejdet i hver lejlighed vil ske i løbet af én dag, og der vil ikke være internetadgang i løbet dagen.

Fornyelsen af netværket vil give mulighed for højere hastigheder og et mere robust netværk. Beslutningen om at forny netværket blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 25. april 2016.

Nu kan du sortere dit bioaffald

Af bestyrelsen, 24. august 2017

Københavns Kommune har nu opstillet affaldscontainere i portene til bioaffald. Samtidig har kommunen husstandsomdelt en køkkenkurv til brug for bioaffaldet sammen med nedbrydelige affaldsposer. Op til 41 % af indholdet i din køkkenaffaldsspand er bioaffald og kan genbruges til biogas og gødning.

Madaffald skal altid afleveres i de udleverede bionedbrydelige poser, og der skal bindes knude på dem for at minimere lugtgenerne. Der må som udgangspunkt ikke afleveres "løst affald" i beholderen undtaget er dog fx afskårne blomster, majs- og rabarberblade, der ikke er snaskede.

Læs mere hos Københavns Kommune...

Justering af andelsværdien på grund af renteswap

Af Sven Westergaards Ejendomsadministration, 10. juni 2015

Nedslag i andelsværdien på grund af renteswap

Der skal ikke pt. ske nedslag i andelsværdien på grund af ændringer i renteswappen – husk dog altid at tjekke hjemmesiden eller kontakt foreningens administrator for eventuelle ændringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld dig AB Skydebanens elektroniske nyhedsbrev og få nyhederne serveret i din indbakke.

Boligkontoret

Boligkontoret har åbent

Mandag:08.00-09.00
Tirsdag:08.00-09.00
Onsdag:Lukket
Torsdag:08.00-09.00
Fredag:Lukket

E-mail: kontor@skydebanen.dk
Telefon: 3696 3000

Andre kontakter...

Bestyrelsen

Bestyrelsens træffetider

  • Første tirsdag i ulige uge kl. 16.30–17.30
  • Anden tirsdag i ulige uge kl. 19.00–20.00
Juli undtaget.

Se kalender...

E-mail: bestyrelsen@skydebanen.dk

Vaskeriet

oversigt
Åbningstider, priser og status...