Bestyrelsen
Information
Kontakt
Gårdlaug
Arkiv
Webmail
 
2016 - december
2015 - december
2015 - september
2015 - februar
2014 - december
2014 - okotber
2014 - juli
2014 - april
2013 - december
2013 - september
2013 - juni
2012 - december
2012 - september
2011 - december
2011 - oktober
2011 - maj
2010 - december
2010 - oktober
2010 - juni
2010 - marts
2010 - januar
2009 - december
2009 - november
2009 - oktober
2009 - september
Medlemmer
Møder
Altaner
Gårdsanering
Forskelle i boligafgift
Vandmålere
Generalforsamlinger
Beboerhøringer
Økonomiudvalg
Statusdokument
Forslag til gen.fors.
Beskrivelse af forslag
Plan tegning
Skitse 1
skitse 2
Skitse 3
Tegning 1
Tegning 2
Tegning 3
Tegning 4
Nyhedsbrev 08/2009
Låneoplysninger
FAQ om låneomlægning
Statusdokument
Tegning Gård 1
Tegning Gård 2
Tegning Gård 3
Tegning Gård 5
Tegning Gård 6
Tegning Gård 8
Ref. 20/2-07
Plan pr. 20/2-07
Afrapportering
Kommissorium
Plan for arbejdet
Resumé fra Nykredit-temaaften
Præsentation fra Nykredit temaaften
Rapport april 2017
Vedtægter
Husorden
Husorden – altaner
Fremleje
Kælderleje
Alkoholpolitik
Beboerlokale
Vent. & emhætter
Bekæmpelse af møl
Festudvalget
Salg af lejlighed
Byggeri i lejligheden
Vaskeriet
TV
Telefoni
Reklamer, nej tak
Energimærke
De små gårde
Belåning og risiko
Leverandøradgang
Vedligeholdelse af altan
Rensning af ventil
Dørtelefon
Dyrehold
Stop indbrud
Bestyrelsen
Boligkontoret
Ejendomsadministrationen
Netværks-support
Gårdlaug
Festudvalget
Web
Skydebane Vest
Skydebane Øst
Billeder.
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
Gadefest 2007
Julefest 2007
BM. Jan. 2000
BM. Apr. 2000
BM. Sep. 2000
EOGF. 2/10-2000
BM. Nov. 2000
BM. Apr. 2001
OGF. 7/5-2001
OGF. 22/4-2002
EOGF. 22/7-2002
BM. Sep. 2002
BM. Jan. 2003
EOGF 20/1-2003
BM. Feb. 2003
BM. Mar. 2003
BM. Apr. 2003
OGF. 28/4-2003
BM. Maj. 2003
BM. Jun. 2003
BM. Okt. 2003
BM. Nov. 2003
BM. Dec. 2003
BM. Jan. 2004
BM. Feb. 2004
BM. Mar. 2004
BM. Apr. 2004
OGF. 26/4-2004 Beretning
OGF. 26/4-2004 Referat
OGF. 26/4-2004 Regnskab
BM. Maj. 2004
BM. Jun. 2004
BM. Sep. 2004
BM. Okt. 2004
BM. Nov. 2004
BM. Jan. 2005
BM. Feb. 2005
BM. Mar. 2005
BM. Apr. 2005
OGF. 18/4-2005 Beretning
OGF. 18/4-2005 Referat
OGF. 18/4-2005 Regnskab
BM. Maj. 2005
EOGF. Jun. 2005
EOGF. Aug. 2005
BM. Aug. 2005
BM. Sep. 2005
BM. Nov. 2005
BM. Jan. 2006
BM. Feb. 2006
BM. Mar. 2006
OGF. 1/5-2006 Referat
OGF. 1/5-2006 Budget
BM. Maj-Jun. 2006
BM. Aug. 2006
BM. Sep. 2006
BM. Okt. 2006
BM. Nov. 2006
BM. Dec. 2006
BM. Jan. 2007
BM. Feb. 2007
BM. Mar. 2007
OGF 16/4-2007 Beretning
OGF 16/4-2007 Referat
OGF 16/4-2007 Regnskab
BM. Apr. og Maj 2007
BM. Jun. 2007
BM. Nov. 2007
BM. Dec. 2007
OGF 7/4-2008 Beretning
OGF 7/4-2008 Referat
OGF 7/4-2008 Regnskab
GF - Referat
GF - Beretning
GF - Regnskab og budget

Ustabilt netværk Skydebanegade 13-17

Af webmaster, 18. marts 2018

Vi har på det seneste oplevet problemer med netværksudstyret til Skydebanegade 13-17, hvilket har betydet at lejlighederne ikke har haft internetadgang indtil netværksudstyret i kælderen er blevet genstartet. Foreningen er i øjeblikket i gang med at anskaffe nyt netværksudstyr (til hele foreningen), som vi forventer vil løse problemet. Vi kender endnu ikke den præcise dato for udskiftningen, men det bliver inden udgangen af april 2018.

Metrobyggeriet lakker mod enden

Af bestyrelsen, 8. marts 2018

Metroselskabet

Metrobyggeriet på Sønder Boulevard lakker mod enden. Byggepladsarealet overdrages officielt til Københavns Kommune den 9. marts 2018, og i løbet af marts fjerner Metroselskabet hegnet omkring byggepladsen, så du kan gå foråret i møde på de nye græsarealer på midten af Sønder Boulevard.

Læs mere på Metroselskabets opslag...

Rensning af ventilationssystem

Af boligkontoret, 13. februar 2018

Hele foreningens ventilationssystem bliver renset og gået efter af BS Aircondition fra den 13. marts til den 20. april 2018. For at kunne rense og justere anlægget i både køkken og badeværelse skal BS Aircondition have adgang til lejlighederne. Alle lejligheder burde på nuværende tidspunkt have modtaget et 6-ugersvarsel med besked om, hvilken dag BS Aircondition skal have adgang.

Se tidsplanen for rensning af ventilationssystemet...

Hent nye bioposer på boligkontoret

Af boligkontoret, 8. februar 2018

Vi har bestilt en stak bioposer til foreningen, så kig forbi boligkontoret til en lokal bio-oplevelse.

Du kan også bestille nye bioposer via Københavns Kommune...

Omlægning af lån

Af bestyrelsen, 8. februar 2018

AB Skydebanen har gennemgået foreningens lån sammen med Nykredit. Vi blev gjort opmærksom på, at der pt. ikke er fuld balance i IS-sikring, hvilket giver os marginalt større renteudgifter end renteindtægter. Anbefalingen er at afvente stillingtagen til vores IS-sikring og samtidig foretage en omlægning af to lån der ligger udenfor sikringen. Det udløser en engangsgevinst på 145.000 kr. i sparede renteomkostninger. Bestyrelsen har derfor besluttet at foretage omlægningen af lånene udenfor sikringen.

Desuden kunne Nykredit oplyse os om, at andelsboligforeninger er omfattet af såkaldte kundekroner, der er en rabat på visse typer lån. I AB Skydebanens tilfælde vil det udløse et beløb på maksimalt kr. 30.000.

YouSee ændrer på kanalrækkefølgen og tilføjer nye kanaler

Af bestyrelsen, 8. februar 2018

YouSee ændrer på kanalrækkefølgen

Den 8. februar ændrer YouSee på kanalrækkefølgen. I forbindelse med kanalomlægningen tilføjer YouSee Comedy Central i tv-pakken, hvis du har en Grund-, Mellem- eller Lille Tillægspakke. Har du en Fuldpakke eller en Tillægspakke vil du få Nick Jr.

Du kan læse mere om hvilke kanaler, der skifter plads og hente hjælp til opsætning af tv-kanaler hos YouSee.

Læs mere hos YouSee...

Indsigelse til referat fra ekstraordinær generalforsamling

Af bestyrelsen, 11. januar 2018

Bestyrelsen har modtaget en indsigelse til referatet fra den ekstraordinære generalforsamlingen den 23. november 2017. Bestyrelsen har besluttet ikke at ændre referatet på baggrund af indsigelsen. Bestyrelsen har i stedet lavet et svar, hvor vi kommenterer på indsigelsen.

Læs indsigelsen til referatet og bestyrelsens svar...

Boligkontoret er nu på Facebook

Af bestyrelsen, 13. december 2017

Boligkontoret har oprettet en profil på Facebook. Her kan du følge med i diverse servicemeddelelser fra boligkontoret.

Bestyrelsen fastholder, at vi ikke opretter en bestyrelsesprofil, som kan indgå i en politisk debat eller svarer på holdningsspørgsmål på Facebook, da diskussioner kan udvikle sig hurtigere end vi som bestyrelse kan koordinere og besvare.

Boligkontorets profil på Facebook...

Oprydning af fællesarealer

Af boligkontoret, 24. november 2017

Boligkontoret er gået i gang med at planlægge oprydning af fællesarealerne. Arbejdet skal sikre, at der ikke står ting på fællesområderne så foreningen overholder brandreglerne, men det er også vigtigt at holde arealerne fri af almindeligt hensyn til naboerne. Selve oprydningen vil foregå i midten af april 2018, men har du ting stående i trappeopgang, kældergang eller loftsgang er du forpligtiget til at fjerne det hurtigst muligt.

Justering af andelsværdien på grund af renteswap

Af Sven Westergaards Ejendomsadministration, 10. juni 2015

Nedslag i andelsværdien på grund af renteswap

Der skal ikke pt. ske nedslag i andelsværdien på grund af ændringer i renteswappen – husk dog altid at tjekke hjemmesiden eller kontakt foreningens administrator for eventuelle ændringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev Tilmeld dig AB Skydebanens elektroniske nyhedsbrev og få nyhederne serveret i din indbakke.

Boligkontoret

Boligkontoret har åbent

Mandag:08.00-09.00
Tirsdag:08.00-09.00
Onsdag:Lukket
Torsdag:08.00-09.00
Fredag:Lukket

E-mail: kontor@skydebanen.dk
Telefon: 3696 3000

Andre kontakter...

Bestyrelsen

Bestyrelsens træffetider

  • Første tirsdag i ulige uge kl. 16.30–17.30
  • Anden tirsdag i ulige uge kl. 19.00–20.00

Juli undtaget.

Se kalender...

E-mail: bestyrelsen@skydebanen.dk

Vaskeriet

oversigt
Åbningstider, priser og status...