Ny informationsskrivelse om foreningens finansiering

Den løbende politiske diskussion af andelsboligmarkedet, ny lov om robuste andelsboliger og uvished om eventuelle ændringer af den offentlige vurdering, som ligger til grund for vores andelskrone, giver anledning til mange henvendelser om foreningens økonomi. Bestyrelsen har derfor bedt SWE udfærdige en informationsskrivelse, som giver overblik over foreningens finansiering og låneportefølje:

Overblik over foreningens finansiering og låneportefølje (januar 2020)

Nyt medlem i Bestyrelsen

Vi byder Mette Skjærbæk velkommen som nyt medlem i bestyrelsen. Mette er et velkendt ansigt i gaden, da hun har boet her i mange år og er lige nu med til at arrangere de aktuelle beboermøder og – workshops.

Mette træder ind i bestyrelsen som 1. suppleant, da Rasmus Krøger Hare med familie har købt hus og derfor fraflytter gaden. Rasmus har været et værdsat medlem af bestyrelsen og vil blive savnet. Vi takker for en stor og engageret indsats.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. januar.

Juleferie 2019

Boligkontoret holder juleferie. Næste træffetid er 2. januar. Jeg er på kontoret den 30. december for akutte henvendelser.

Vores vicevært, Morten, er tilbage den 27. december. I mellemtiden passer Judith og Søren godt på gaden.

Bestyrelsen svarer i begrænset omfang på mails henover julen.

Akutnumre:

VVS: Charles Nielsen VVS, tlf: 38 60 51 11

EL: Fugmann, tlf: 36 15 05 05

Låse: DK Låseservice, tlf: 43 52 99 66

Internet: Parknet, tlf: 36 90 60 00

Ventilation: B S Aircondition, tlf: 40 86 87 72

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår,

Line Selmer Friborg

Ny sæbeleverandør i det nymalede vaskeri

Onsdag den 4. december skiftede vi sæbeleverandør. De nye produkter er svanemærkede og af samme kvalitet som de gamle. Desværre kan den nye leverandør endnu ikke levere styringspaneler med den beskrivelse, vi var vandt til. Se derfor opslag på væggen i vaskeriet om programvalg.

Den nye sæbe og det tilhørende doseringsanlæg er lidt nemmere for viceværten at servicere og vil give en væsentlig besparelse på sæben.

Da vaskeriet alligevel skulle lukkes, udnyttede vi tiden til at få sat gang i en længe tiltrængt malerbehandling. Træværket bliver malet i ugen op mod jul; vaskeriet lukker ikke i den forbindelse, så tag meget gerne hensyn til vores gode maler.

Ingen internetadgang på vestsiden

Fra omkring kl. 9.30 i dag har der ikke været internetadgang til lejlighederne på vestsiden af AB Skydebanen (lige numre). Det er en lokal fejl, som skyldes strømafbrydelse til netværksudstyret kælderen. Fejlen har ikke noget med Parknets leverance at gøre. Elektriker er tilkaldt.

Afbrydelsen har også ramt AB Skydebanens mailserver, hvilket blandt andet betyder boligkontoret ikke kan modtage og sende e-mails.