Webmail opdateret

AB Skydebanens webmail er opdateret til den seneste version af programmet Roundcube. Den nye udgave udmærker sig først og fremmest ved at have fået et nyt udseende, der fungerer på fx mobiltelefoner og tablets.

Hvis du ikke automatisk får den nye brugergrænseflade, kan det indstilles ved at vælge Indstillinger > Brugerflade og her vælge Elastic.

Webmail er for de brugere, som har en e-mailkonto hos AB Skydebanen. Det har ikke været muligt at oprette nye e-mailkonti hos AB Skydebanen siden 1. april 2009.

Mailserver lukket fredag den 20. marts 2020, kl. 12-24 [OPDATERET]

På grund af nødvendigt driftsarbejde på AB Skydebanens mailserver, vil det ikke være muligt at sende og hente e-mail fredag den 20. marts 2020, kl. 12-24. Det har været nødvendigt at udvide det oprindelige servicevindue med 6 timer, da flytning af data til ny server har taget længere tid end forventet.

Afbrydelsen berører alle e-mailadresser på domænerne  skydebanen.net og skydebanen.dk.
Det lange servicevindue skyldes et akut behov for at udbedre en alvorlig fejl på serverens harddiske.

Vi beklager det korte varsel.

Generalforsamlingen udskydes

Bestyrelsen har foretaget følgende foranstaltninger i den nuværende, ekstraordinære situation:

Alle møder og fælles aktiviteter er aflyst i marts og april måneder. Det betyder, at den ordinære generalforsamling den 23. april 2020 er aflyst. Det samme gælder informationsmødet den 31. marts 2020. Samt træffetider og bestyrelsesmøder den 23. marts og den 7. april 2020.

Der tages senere stilling til, om bestyrelsesmødet den 21. april 2020 bliver gennemført.  Det er ligeledes denne dag, den 21. april, at vi vurderer situationen videre frem. Da der er tale om en særlig situation (force majeure) vil bestyrelsen fortsætte som forretningsbestyrelse frem til ny dato for generalforsamling.

Bestyrelsen varetager sine opgaver via mails og telefonmøder. Hvis der træffes afgørelser, der rækker udover den almindelige drift, vil disse blive lagt op på hjemmesiden i form af beslutningsreferater.

Det er endvidere besluttet at forretningsdrivende i AB Skydebanen kan ansøge bestyrelsen om 1 eller 2 måneders henstand med huslejen. Ansøgningen skal begrundes i et uventet og kritisk fald i omsætningen. Hvis henstand bevilges vil huslejen blive indkrævet til efteråret, 6 rater fra oktober måned.

Se endvidere de opslag på hjemmesiden vedrørende tiltag i forbindelse med Corona-krisen.

Pas godt på hinanden. Vi glæder os til at ses, når det igen bliver forsvarligt at samles.

Bestyrelsen

Fejl på mailserver [opdateret]

Fejlen blev løst søndag kort før kl. 24.

Der er i øjeblikket fejl på AB Skydebanens mailserver. Fejlen betyder at det ikke er muligt at sende og hente e-mails på skydebanen.net- og skydebanen.dk-domænerne. Fejlen er opstået i forbindelse med en software-opgradering og forventes afhjulpet i løbet af søndag den 15. marts 2020.

Ulykke i gårsdagen kraftige blæst

I går, den 12. marts 2020, blæste et af de nye tagvinduer ned i det kraftige blæsevejr. Det må ikke kunne ske. Vinduet ramte jorden og derefter en bil, der har fået en bule. Heldigvis kom ingen personer til skade.

Vi tilkaldte straks skadesservice, som sikrede åbningen mod regn.

I dag er samtlige vinduer i den flade del af taget blevet gennemgået. Der er fundet yderligere to problematiske vinduer – i alt altså tre vinduer.

Ifølge rådgiver er der to mulige forklaringer på de fejlbehæftede vinduer.

  1. Der kan være tale om en producentfejl, hvor beslaget, der skal holde inderrude og yderrude sammen, har manglet. Leverandøren er kontaktet herom.
  2. Nogen har skruet beslagene af, for at få adgang til taget. Hvis dette er tilfældet, er det dybt uansvarligt og til stor fare. Det er under ingen omstændigheder tilladt at skaffe sig adgang til taget, ligesom det selvfølgelig ikke er acceptabelt at fjerne dele af foreningens vinduer.

Samtlige vinduer er som sagt gennemgået i dag, og de tre fejlbehæftede vinduer er sikret. Det manglende vindue reetableres i den kommende uge, ligesom de rigtige beslag sættes på de andre.