Nyt energimærke

Foreningen har fået udarbejdet ny energimærkerapport, da den gamle rapport udløb ved årsskiftet. Energimærkning er lovpligtig for større etageejendomme over 1.000 m2 og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke store ejendomme (flerfamiliehuse).

Vores karakter er i det nye mærke er forbedret til et C, hvor vi tidligere blev vurderet til D. Det er en rigtig fin karakter, når man tager ejendommenes alder og konstruktioner i betragtning. De forbedringer, der bl.a. har gjort udslaget, er især udskiftningen af vinduer i taget til mere energirigtige vinduer.

Rapporten peger på andre energivenlige tiltag/forbedringer, som bestyrelsen vil tage med i overvejelserne i forbindelse med de kommende vedligeholdelsesopgaver og i arbejdet med vedligeholdelsesplanen.

Du finder de to rapporter, en for Øst og en for Vest, her.

Nyt om træffetider

Bestyrelsens træffetider er aflyst indtil videre for at reducere risikoen for smittespredning af covid-19. Kontakt bestyrelsen på mail i stedet.

Vi opfordrer også til, at du skriver eller ringer til boligkontoret i stedet for at møde op. Hvis det ikke er muligt, er du stadig velkommen til at ringe på – så tager vi træffetiden på gaden.

Varmt vand i Vest

Der bliver arbejdet i varmekælderen i Vestsiden – gadens lige numre. Der er derfor ikke varmt vand på vestsiden i øjeblikket. Vi forventer, at det varme vand er tilbage sidst på eftermiddagen.

Juleferie 2020

Boligkontoret og værkstedet holder juleferie fra den 22. december. Mellem jul og nytår vil Boligkontoret være åbent den 29. og 30. december. Henvendelser bedes i videst muligt omfang ske per mail eller telefon for at undgå smittespredning.

Søren tager sig godt af gaden den 23. og 24. december, og viceværten er tilbage den 28. december.

Akutnumre:

  • VVS: Charles Nielsen VVS, tlf: 38 60 51 11
  • EL: Fugmann, tlf: 36 15 05 05
  • Låse: DK Låseservice, tlf: 43 52 99 66

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Ingen træffetid

Der vil i dag ikke være træffetid i forbindelse med bestyrelsesmødet pga. restriktioner i forbindelse med corona-virus.

Generalforsamling 2021

Næste års generalforsamling foregår den 28. april klokken 18.30-21.30 i DGI-byen. Indkaldelse med videre følger i foråret men skriv gerne datoen i kalenderen allerede nu.